GINOP 1.
A vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése, foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés (29%-a a GINOP forrásoknak)
GINOP-1.1. Támogató üzleti környezet fejlesztése:

o    Üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése (inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai központok)
o    Vállalkozói együttműködések ösztönzése (hazai és határon átnyúló klaszterek, beszál-lítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek és egyéb vállalati együttműködések)
o    Üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése (alapvető vállalkozói és üzleti ismeretek fejlesztése, a kkv vezetők általános és specifikus menedzsment ismereteinek, készségeinek fejlesztése, a vállalkozói tapasztalatszerzés elősegítése képzések, tanácsadás, mentorálás útján).

GINOP-1.2. Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált komplex gazdaságfej-lesztési programjai

  • Növekedési szempontból kiemelt ágazatok, alágazatok fejlesztése (S3 stratégia, nemzetközi termelési láncokhoz kapcsolódó ágazatok, jelentős növekedési potenciállal rendelkező ágazatok)  

GINOP-1.3. Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai

o    Kiemelt növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai  (fókuszált nagyváros-térségi gazdaságfejlesztési programok)
o    Szabad vállalkozási zónák (SZVZ) gazdaságfejlesztési programjai (legnehezebb hely-zetben lévő térségek)
o    Balaton térség gazdaságfejlesztési programja

GINOP-1.4. Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése:

o    Vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló életszakaszban lévő vállalkozások számára szabott speciális programok)
o    Vállalkozások speciális élethelyzet szerinti fejlesztése (pl. beszállítóvá válni akarók, külpiacra kilépők, klaszterbe, hálózatba belépő, külső befektetőtársat befogadó vállalkozások)

GINOP-1.5. Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései

o    Munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések (vállalkozások munkahelyteremtő komplex technológia- és telephelyfejlesztéseinek támogatása)
o    Munkakörülmények fejlesztése (atipikus és családbarát foglalkoztatási formák elősegítése, távmunka, részmunkaidős, illetve alkalmi munkavállalás, bedolgozók, munkaerő-kölcsönzés, valamint vállalati gyermekfelügyelet infrastrukturális hátterének biztosítása)
o    Munkavállalói képességek fejlesztése (általános munkahelyi képzések támogatása, gyakornoki helyek infrastrukturális kialakítását célzó fejlesztése)
o    Esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések támogatása (fiatalokat, nőket, hátrányos helyzetűeket foglalkoztató, vagy általuk működtetett vállalkozások infrastrukturális beruházásainak támogatása)
o    Szociális és társadalmi gazdaság fejlesztése