GINOP 3.
Integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs Technológiai (továbbiakban: IKT) szektor fejlesztése, versenyképes IKT szektor fejlesztése (210%-a a GINOP forrásoknak)

GINOP-3.1.: Versenyképes IKT szektor fejlesztése (28 mrd/7 év)

o    Jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, informatikus- és mérnökképzés javítása
o    IKT cégek innovációs és termékesítési képességének növelése
o    Az exportképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése

GINOP-3.2.: A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása  (40 mrd/7 év)

o    KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel
o    KKV-k hatékonyságának és informatizáltságának növelése
o    Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál

GINOP-3.3.: Elektronikus közigazgatás / közszolgáltatások és állami informatikai fejlesztések (148 mrd/7 év)

o    Magasszintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése
o    Területi államigazgatási rendszer informatikai háttér infrastruktúrájának fejlesztése
o    Ágazati intézményrendszerek belső és külső folyamatainak informatizálása
o    Államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése
o    Önkormányzati informatikai fejlesztések
o    Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása a kormányzatban
o    Állami nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése
o    e-Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
o    Köz- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, tartalom és e-szolgáltatások fejlesztése
o    Intelligens városok fejlesztése

GINOP-3.4.: Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése  (30 mrd/7 év)

o    Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között
o    Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közösségi internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése
o    Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése
o    Állampolgárok életminőségének javítása IKT eszközökkel

GINOP-3.5.: Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése (50 mrd/7 év)