GINOP 5.
Foglakoztathatóság  ösztönzése és  a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései   (18%-a a GINOP forrásoknak)

GINOP 5.1.: Munkaerő-piaci belépés segítése
  o  A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása
  o  Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások
  o  Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása
  o  Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése

GINOP 5.2.: fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja - KKV- támogatásán keresztül
  o  Az Ifjúsági garanciához kapcsolódó támogatások
  o  Állásközvetítés, gyakornoki program, munkatapasztalatszerzés támogatása, bértámogatás, mobilitási támogatás, vállalkozóvá válás támogatása, szakképzési lehetőség, az oktatásba való visszalépés segítése, kompetenciafejlesztés. Személyes munkaerő-piaci szolgáltatásokat (mentorálás, pályaorientáció, tanácsadás stb.)

GINOP 5.3.: Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása
  o  Szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása
  o  Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása
  o  "Tranzit" foglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára
  o  Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai

GINOP 5.4.: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés támogatásával és fejlesztésével
  o  A felnőttképzési programok támogatása és intézményrendszer  fejlesztése
  o  A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése

GINOP 5.5.: Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése
  o  A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése
  o  munkahelyi rugalmasság ösztönzése, a munka és a magánélet összehangolásának elősegítése