VEKOP

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

A Széchenyi 2020 tíz operatív programjából a Közép-Magyarországi Régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzetű (hasonlóan a jelenlegi időszakhoz). Heterogén területi igények: párhuzamosan  kell foglalkozni az ország legfejlettebb térségének kihívásaival, és megoldást találni a kevésbé fejlett régiók problémáival küzdő térségek nehézségeire. Ágazati igények: mivel a KMR területén az ERFA és az ESZA források elsősorban a VEKOP keretében nyújthatóak, ezért a területi szempontok mellett az egyes ágazatok fejlesztési igényeit is kezelni kell (tükörintézkedések)

VEKOP 1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése

VEKOP 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése

VEKOP 3. Településfejlesztés

VEKOP 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD

VEKOP 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása

VEKOP 6.Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok

VEKOP 7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok

VEKOP 8. Technikai segítségnyújtás