VEKOP 1.

Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése (19,569%-a a VEKOP forrásoknak, cca 177,3 millió €)

VEKOP 1.1.: Támogató üzleti környezet fejlesztése:

 • Üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése (inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai központok)
 • Vállalkozói együttműködések, klaszterek ösztönzése (hazai és határon átnyúló klaszterek, beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek és egyéb vállalati együttműködések)
 • Üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése (alapvető vállalkozói és üzleti ismeretek fejlesztése, a kkv vezetők általános és specifikus menedzsment ismereteinek, készségeinek fejlesztése, a vállalkozói tapasztalatszerzés elősegítése képzések, tanácsadás, mentorálás útján).

VEKOP 1.2.: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése:

 • Életszakasz szerint (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló)
 • Élethelyzet szerint (pl. beszállítóvá válás, külpiacra lépés)

VEKOP 1.3.: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései

 • Munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések (vállalkozások munkahelyteremtő komplex technológia- és telephelyfejlesztéseinek támogatása)
 • Munkakörülmények, munkavégzés minőségének fejlesztése (atipikus és családbarát foglalkoztatási formák elősegítése, távmunka, részmunkaidős, illetve alkalmi munkavállalás, bedolgozók, munkaerő-kölcsönzés, valamint vállalati gyermekfelügyelet infrastrukturális hátterének biztosítása)
 • Munkavállalói képességek fejlesztése (általános munkahelyi képzések támogatása, gyakornoki helyek infrastrukturális kialakítását célzó fejlesztése)
 • Esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések támogatása (fiatalokat, nőket, hátrányos helyzetűeket foglalkoztató, vagy általuk működtetett vállalkozások infrastrukturális beruházásainak támogatása)
 • Szociális és társadalmi gazdaság fejlesztése, társadalmi célú vállalkozások, szociális gazdaság, szociális vállalatok és védett szervezetek

VEKOP 1.4.: Kulturális és természeti örökségek vonzerők, termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartható, innovatív fejlesztése

 • meghatározó adottságokkal rendelkező turisztikai termékek fejlesztése a Közép-magyarország régióban
 • egészségturisztikai fejlesztések
 • időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi, személyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése
 • a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások