VEKOP 3.
Településfejlesztés (3,17%-a a VEKOP forrásoknak, cca 28,7 millió €)

VEKOP 3.1.: Integrált településfejlesztési akciók a Közép-magyarországi régióban, a régió településeinek településfejlesztési, környezet- és közterület fejlesztési programjait támogatása:

  •  Pest megye településeinek környezet- és közterület fejlesztése. Kiemelt célterületek: Pest megye periféria térségei és fejlettebb agglomerációs térségei egyaránt, település(al)központok megújítása, gazdasági, közszféra, kulturális, egyéb városi             funkciók erősítése, kiegészítő jelleggel: zöldfelület-fejlesztés, rekreációs és a szabadidő hasznos  eltöltésére alkalmas terek kialakítása
  •  Budapest infrastrukturális városfejlesztési programja, az 5 budapesti városfejlesztési cél-zóna (belső, átmeneti, elővárosi, hegyvidéki és Duna menti) fejlesztése. Kiemelten: leromlott infrastruktúrával rendelkező területek (barnamezős területek, vonzerejüket vesztett, elhanyagolt városközpontok) fejlesztése. Kihasználatlan, részben barnamezős dunai partszakaszok rehabilitációja, települési zöldfelület-hálózat fejlesztés, kiemelt területek esetén (pl. Duna-part, Vár, Belváros) turisztikai célok is!

VEKOP 3.2.: Szociális városrehabilitáció, új gazdasági, kulturális, közszféra és közösségi funkciók kialakítása, meglévő funkciók erősítése.

  •  Köztér-rehabilitációs, közterület-felújítási, foglalkoztatási fókuszú városrehabilitációs és szociális rehabilitációs projektek,
  • Önkormányzati bérlakás programok és a szegregátumokban élők helyzetét javító komplex programok.

VEKOP 3.3.: „Elsőként lakhatás” program, az „elsőként lakhatás” típusú gondozás hazai lehetőségeinek, eredményeinek feltérképezésére – kísérleti program)

  •  Hajléktalanság megoldása  önálló lakhatás biztosításával bentlakásos intézményi ellátást legfeljebb 1-2 hónapos átmeneti időszakra korlátozza,
  • Szociális munkás szakember csoport bevonása.

VEKOP 3.4.: Közösségi bérházprogram kialakítása.

  • A lakások egy részét segítségre szoruló társadalmi csoportok (volt hajléktalan, állami gondozásban lévő, fogyatékkal élő emberek, pszichiátriai kezelés alatt álló betegek, stb.) tagjai bérelhetik, a lakások másik részét azok, akik ilyen jellegű problémával nem küzdenek. A lakók közötti szolidaritás kialakítása, a közösség megtartó és segítő erejének a kiaknázása – közösségi terek kialakítása az épületben