VEKOP 4.
Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD  (6,46%-a a VEKOP forrásoknak, cca 58,6 millió €)

VEKOP 4.1.: Közösségvezérelt helyi gazdasági és civil fejlesztések, programok, rendezvények, akciók:

  • Helyi gazdaságfejlesztés, termék és piacfejlesztés, beruházás ösztönzés, város-vidék termékláncok kialakítása, helyi termékek népszerűsítése és a helyi piacok újjászervezése, e tevékenységekhez kapcsolódó helyi kutatások, fejlesztések.
  • Kisléptékű turisztikai fejlesztések turisztikai vonzerők (pl. természeti- táji-, kulturális attrakciók) minőségének javítása, a kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények, programok támogatása

VEKOP 4.2.: Helyi integrált település-, közösségi közlekedés- és környezetfejlesztés:

  • A pest megyei települések infrastrukturális megújítása, a gazdasági, közszféra, kulturális, és városi funkciók megerősítésével, zöldfelület-fejlesztés, a rekreációs és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terek kialakítása, elhanyagolt települési központok rehabilitációja,  funkcionális működésének fejlesztése. A lakosság egészségi állapotának javítása (tömeg sport, rekreáció és egyéb szabadidős fejlesztések infrastrukturális fejlesztése).
  • Közösségi közlekedés fejlesztése, térségi jelentőségű közösségi közlekedési pályaudvarok, csomópontok felújítása,információs tájékoztató rendszerek kiépítése,2-5 számjegyű közutak felújítása,P+R parkolók és csomópontok fejlesztése, közösségi közlekedés előnyben részesítését szolgáló beruházások, kistérségi, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása. Kerékpárhálózat fejlesztése, Helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése.
  • Természeti, épített és kulturális környezeti értékek védelme,  védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek megóvása, állapotának javítása, a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása,  egyedi építészeti stílusok és településkarakterek, településszerkezeti jellemzők fennmaradásának biztosítása,  népi építészet, kézművesség és gazdálkodási kultúra fennmaradásának elősegítése, a hagyományos mesterségek felélesztése, piacteremtése.
  • Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő szemléletformáló akciók,  környezettudatos, egészségtudatos magatartásformák elterjesztése, kulturális és közösségi programok, helyi rendezvények, fesztiválok támogatása, önellátást, és a hátrányos helyzetű marginális csoportok reintegrációját segítő, társadalmi befogadást ösztönző programok felkarolása.

VEKOP 4.3.: Munkába állást és a családokat segítő szociális intézmény- és hálózatfejlesztés

  • Intézmény- és hálózatfejlesztés infrastrukturális elemei: munkába állást segítő szociális intézmény- és hálózatfejlesztés (bölcsőde, családi napközik), helyi közellátás és közszolgáltatások fejlesztése (önkormányzati, szociális, egészségügyi, oktatási infrastruktúra).
  • Intézmény és hálózatfejlesztés infrastrukturális elemeit kiegészítő programok, ösztöndíj programok támogatása, képzések szervezése, helyi közösségi és társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések - szegények és társadalmilag hátrányos célcsoportokhoz kapcsolódó fejlesztések, programok, akciók megvalósítása.