VEKOP 5.
Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása  (28,54%-a a VEKOP forrásoknak, cca 258,9 millió €)

VEKOP 5.1.: Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények (bölcsődék, családi napközik) infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései illetve a szolgáltatások minőségének javítása

 • Gyermekek napközbeni ellátásának intézményrendszerét, annak infrastrukturális környezetét korszerűbbé tétele. Az intézményi működés energiafelhasználás szempontú hatékonyságának növelése, kisebb részben kapacitásbővítés.

VEKOP-5.2.: Szociális szolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése

 • A szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális hátterének energetikai szempontú megújítása, kisebb részben a szolgáltatás minőségének emelését szolgáló infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések

VEKOP 5.3.: Egészségügyi ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése

 • A leromlott állapotú épületeknek az energetikai megújítása, amelyekben egészségügyi alapellátás illetve járóbeteg-szakellátás működik

VEKOP 5.4.: Helyi önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztései

 • A helyi önkormányzati közfeladatokat ellátó intézmények energiahatékonysági célú fejlesztéseinek támogatása. az önkormányzati fenntartású intézmények, amelyekben ügyfélfogadás zajlik, vagy az intézmény a lakosság számára nyitva álló, látogatható funkcióval rendelkezik (pl. múzeum, könyvtár), kizárólag az ügyfelek által igénybevett, általuk látogatott épületrészekre vonatkozóan.

VEKOP 5.5.: Energia és környezeti hatékonysági beruházások és megújuló energia alkalmazásának elősegítése, a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a biomassza (fa) alkalmazása helyett egyéb megújuló források irányába történő elmozdulás ösztönzése (napenergia, geotermikus energia), az önkormányzati létesítésű távhőrendszerek átalakítása megújuló erőforrásokra

 • Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energetikai korszerűsítése
 • Önkormányzati tulajdonú lakóépületek megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

VEKOP 5.6.: Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú fejlesztései

 • Közúti elérhetőség javítása, a régión belüli közlekedési kapcsolatok erősítése, a településeket összekötő közutak fejlesztése, haránt-irányú és elkerülő közlekedési kapcsolatok és a hidak fejlesztése, önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése, kiegészítő infrastruktúra létesítése, települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
 • Regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése és felújítása, kerékpáros közlekedési infrastruktúra bővítése, a nemzetközi és az országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a kerékpáros közlekedési mód integrálása a közösségi közlekedésbe (pl. őrzött kerékpár-tárolók), a kerékpár-kölcsönző hálózat (BUBI) kiterjesztése.
 • Közösségi közlekedés fejlesztése, környezetbarát közlekedési módok (pl. elektromos városi közlekedés) elterjesztése, környezetbarát közösségi közlekedés előnyben részesítését szolgáló kapcsolódó beruházások (buszfordulók és- megállók létesítése, fejlesztése), P+R parkolók és csomópontok fejlesztése.

VEKOP 5.7.: Az alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények valamint az óvodai ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése

 • A leromlott állapotban lévő épületek energetikai és megújuló energiaforrás felhasználás szempontú fejlesztése,
 • A közoktatási intézmények és azok szervezeti keretei között működő óvodai feladat-ellátási helyek férőhelybővítései és célirányos beruházásai.