VEKOP 6.
Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok (15,85%-a a VEKOP forrásoknak, cca 143,8 millió €)

VEKOP 6.1.: Szociális intézményi háló tartalom- és kompetencia-fejlesztése

 • A szociális intézmények regionális hálózatának kialakítása
 • A szociális ellátórendszer tartalmának és minőségének fejlesztése
 • A szociális képzések fejlesztése
 • A házi segítségnyújtás fejlesztése célzott programokkal, hálózatépítés támogatásával (ERFA fejlesztéssel összekapcsoltan
 • Önkéntesség elterjesztése, szervezett kampányokkal, hálózatépítés támogatásával

VEKOP 6.2.: Kiemelt társadalmi befogadás és szociális foglalkoztatási programok

 • Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (pl. egészségtudatosság elterjesztése
 • Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő oktatási rendszeren kívüli preventív célú programok
 • Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése
 • Civil szervezeteket fejlesztő programok
 • Mélyszegénységben, szegregált lakókörnyezetben élők számára felzárkózást nyújtó programok
 • Szakmai együttműködések (szakmai műhelyek) létrehozása az önkormányzatok, érintett intézmények és civil szervezetek részvételével

VEKOP 6.3.: Egészségügyi ellátórendszer szolgáltatás- és kompetenciafejlesztése

 • Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében, szakorvosok, szakdolgozók számára kompetenciabővítő programok,  egészségügyi dolgozók számára OKJ-s szakképesítés megszerzését célzó képzési programok, egészségügyi szakképzésben tanítók számára szakmai és pedagógiai továbbképző programok, szakmai végzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozók szakirányú felsőoktatásban történő továbbtanulásához kapcsolódó programok.
 • Képzési- és módszertani tananyagok tartalomfejlesztése, az egészségügyi szakképzésekhez tananyag készítése, e-learning módszerrel a képzések/továbbképzések támogatása, tutorképzés.
 • Prevenciós kapacitások, szolgáltatások fejlesztése, krónikus betegségmenedzsment programok új egészségfejlesztési irodák és lelki egészség központok létrehozása, meglévők szolgáltatásainak fejlesztése.

VEKOP 6.4.: Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programok

 • Felsőoktatási intézmények tartalmi fejlesztése, a képzés szerkezetének és tartalmának megújítása, a tananyagfejlesztések, illetve a tananyagok gyakorlatiasabbá, piacképesebbé tétele.
 • A közoktatási-, közművelődési - és köznevelési intézmények programjainak támogatása. óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő informális tanulást segítő programok támogatása
 • Kulturális, oktatási és munkahelyi kapcsolati és egészségmegőrzési, -megerősítési kultúra fejlesztése ( kivéve: szervezet- vagy csoportfejlesztés). Közösségi kultúra fejlesztése térségi, településen belüli, civil szervezetekkel történő együttműködésre építve a társadalmi kirekesztettség elleni harc, a demokratikus részvétel és az önszerveződés fokozása érdekében.