VEKOP 7.
Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok (16,70%-a a VEKOP forrásoknak, cca 151,4 millió €)

VEKOP 7.1.: A munkaerő-piaci belépés segítése

 • A vállalkozóvá válás támogatása
 • A munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások
 • Hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása
 • Munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése
 • Nem állami szervezetek által végrehajtott helyi foglalkoztatási kezdeményezések

VEKOP 7.2.: Fiatalok munkaerőpiaci integrációja

 • Állásközvetítés, gyakornoki program, munkatapasztalat-szerzés támogatása, bértámogatás, mobilitási támogatás, vállalkozóvá válás támogatása, szakképzési lehetőség, az oktatásba való visszalépés segítése, kompetencia-fejlesztés.
 • Személyes munkaerőpiaci szolgáltatások (mentorálás, pályaorientáció, tanácsadás, stb) és a közvetlenül az NFSZ által nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges belső kapacitás, amelyek az NFSZ a célcsoportba tartozó fiataloknak nyújt a programba vonást követően

VEKOP 7.3.: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével:

 • A szakképzés és felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása a Térségi Integrált Szakképző Központok bevonásával és fejlesztésével, a duális képzés elterjesztése
 • Kompetencia-fejlesztés és képzés, alacsony képzettségűek, szakképesítéssel nem, vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők képzése, alacsony képzettségű fiatalok számára képzési lehetőségek biztosítása, részükre munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása az alapfokú végzettség, szakképzettség megszerzése érdekében, munkaerőpiaci kulcskompetenciákat fejlesztő képzési programok, valamint gazdasági szerkezetváltáshoz kapcsolódó (át)képzési programok

VEKOP 7.4.: A munkaerő-piaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése

 • A munkahelyi rugalmasság elterjesztése – rugalmas foglalkoztatási módok támogatása, Vállalati munkaszervezési kultúra javítása, rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, családbarát munkahelyi környezet kialakítása (pl. vállalati és intézményi gyermekfelügyelet), alternatív gyermekellátási formák támogatása (pl. családi napközik).
 • A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése, be nem jelentett, illetve az „aluljelentett” munkavállalók arányának a csökkentése, legális foglalkoztatás elterjesztése, munkaadói és munkavállalói tudatosság növelése, munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának javítása.