Önéletrajz: Galli Károly

A Diverzum Projektfejlesztő és Területi Tervező Kft. ügyvezető igazgatója. 2008 óta elsősorban városközpont rehabilitációs akcióterületi tervek és integrált városfejlesztési stratégiák, illetve az ezekhez kapcsolódó pályázati anyagok készítését irányítja.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett 1996-ban, földrajz-biológia szakon. 2002-ben projektmenedzsment szakértő egyetemi szakirányú szakképzettséget szerzett a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetemen.

1997 és 2007 között a Terra Studio Területi Tervező és Tanácsadó Kft. munkatársa, 2000-től a cég vezető projektmenedzsere.

Az ELTE terület- és településfejlesztő geográfusképzésében vendégelőadóként is részt vett. Tevékenysége során a területi tervezés és projektmenedzsment szinte minden területén megfordult. Részt vett országos, regionális, megyei, kistérségi, vállalkozási övezeti és települési szintű fejlesztési koncepciók, programok, stratégiák és projektek kidolgozásában, főleg projektmenedzserként, illetve a gazdasági, turisztikai, területi marketing munkarészek felelősként. Másik fő szakterülete a megvalósíthatósági tanulmányok készítése és menedzselése: munkája során ipari parkok, innovációs központok, vállalkozói központok, termálfürdők, logisztikai központok, kiállítási- és vásárközpontok, kereskedelmi központok, vállalkozási övezetek, turisztikai célú projektek komplex tervezésében szerzett tapasztalatot.

Részt vett továbbá regionális és projektszintű hatástanulmányok készítésében (pl. regionális programok ex ante értékelése, kohéziós nagyprojektek társadalmi-gazdasági környezeti hatásainak vizsgálata, kockázatelemzése, stb.), területi kutatási projektekben. Munkája során térképkészítői és kiadványszerkesztői ismereteit (Mapinfo, Photoshop, QuarkXpress) is hasznosítani tudja.

Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskoláján doktori fokozat megszerzésén dolgozik szabadidejében.