Bemutatkozás: Diverzum

A Diverzum Projektfejlesztő Kft. alapítói, Galli Károly és Guzmics István mintegy 15 éve foglalkozunk terület- és településfejlesztéssel. Térségi és települési fejlesztési koncepciókat, programokat, megvalósíthatósági tanulmányokat, üzleti terveket, települési marketing anyagokat készítünk, az elmúlt 3 évben pedig több milliárd Ft-nyi támogatást nyertünk önkormányzatok számára városrehabilitációs projektek megvalósítására.

Projekttervezés, fejlesztés
"    Stratégiai tervezés, ötletgenerálás, projekttervek, projektciklus-menedzsment
"    Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek: ezen belül megvalósítási ütemtervek, cselekvési terv, hálótervezés, költség-haszon elemzések (CBA), NPV, IRR, hatástanulmányok és kockázatelemzés, casf flow, finanszírozás tervezése és szervezése
"    Fejlesztési pályázatok teljes körű kidolgozása és menedzselése

Terület- és településtervezés
"    Település- és városfejlesztési, városrehabilitációs és városközpont fejlesztési koncepciók, stratégiák és programok
"    Regionális, megyei, kistérségi fejlesztési koncepciók, stratégiák, programok
"    Területi és települési tervezés térinformaikai támogatása, digitális térképi ábrázolás

Területi és ágazati tanulmányok
"    Társadalmi - gazdasági - műszaki   környezeti tanulmányok
"    Hatástanulmányok, ex ante értékelés, kockázatelemzés, költség-haszon elemzés (CBA)

Ágazati programok, tervek
"    Turizmusfejlesztési koncepciók, programok, akciótervek, turisztikai marketing
"    Műszaki-közlekedési infrastruktúra tervezése - fejlesztési koncepciók, programok
"    Környezetvédelmi programok, tervek és tanulmányok
"    Szervezeti tervek, humánerőforrás fejlesztés és projektszervezet

Projekt- és területi marketing valamint a kapcsolódó szolgáltatások
"    Projekt marketing és kommunikációs terv
"    Területi- és települési marketing tervek, stratégiák, programok, akciók tervezése
"    Színes marketing kiadványok teljes körű előállítása a tartalomtól a tördelés-szerkesztésen át a nyomdai előkészítésig és kivitelezésig

A Diverzum Kft. elérhetősége: link_extnl-over