Bemutatkozás: Tér-T-Rend

A Tér-t-Rend Kft. alaptevékenysége településfejlesztési, -rendezési tervek, valamint a területfejlesztési (ingatlanfejlesztési) beruházások elokészítéséhez szükséges rendezési tervek készítése az önkormányzatok illetve beruházók megbízásából.
A tervek komplex módon az egyes szakági munkarészek (közlekedés, közmü, környezetvédelem, tájépítészet) szakértoinek közremüködésével, team - munkában készülnek, biztosítva mind a megbízói igények, mind a hatósági követelmények és a jogi eloírások kielégítését.
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy cégünk a tervezési tevékenység mellett szakmai tanácsadást is nyújt

Cégünk alaptevékenysége településfejlesztési, -rendezési tervek, valamint a területfejlesztési /ingatlanfejlesztési/ beruházások előkészítéséhez szükséges rendezési tervek készítése az önkormányzatok illetve beruházók megbízásából. Cégünk a tervezési tevékenység mellett szakmai tanácsadást is nyújt. A tervek komplex módon az egyes szakági munkarészek (közlekedés, közmű, környezetvédelem, tájépítészet) szakértőinek közreműködésével, team - munkában készülnek, biztosítva mind a megbízói igények, mind a hatósági követelmények és a jogi előírások kielégítését.

Településfejlesztés és településrendezés:
Településfejlesztési koncepció,
Településszerkezeti terv,
Szabályozási terv, Kerületi szabályozási terv,
Helyi építési szabályzat, rendelettervezet összeállítása,
Övezetátsorolási hatástanulmány készítés,
Ingatlanfejlesztési és településrendezési tanulmány,
Kulturális örökségvédelmi tanulmány,
Építészeti és településszerkezeti értékvédelmi vizsgálat és javaslat,
Helyi építészeti értékvédelmi rendelettervezet készítése,
Közterületrendezési tervek készítése,
Telekalakítási tervek készítése,
Településrendezési és építésjogi szaktanácsadás,
Területrendezési tervek és településrendezési eszközök összhangjának kimutatásához szükséges tanulmány,
Úttervezés és településrendezési tervek összhangjának bemutatásához szükséges tanulmány.

Alvállalkozók révén:
Az alábbi tevékenységek jelentős része építész kamarai vagy mérnök kamarai jogosultsághoz kötött, ezekhez tudunk biztosítani szakértőket:

Területrendezés, területi tervezés:
Területrendezési tervek készítése (referenciát nehéz felmutatni, mivel eddig 3-4 cég készített csak ilyet)
Területrendezési hatósági eljáráshoz hatástanulmány készítése

Környezetvédelem:
Környezetvédelmi program
Környezeti vizsgálat 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján bármilyen tervhez, szakértők (zaj, víz és talaj, levegő) bevonásával
Környezetvédelmi hatástanulmány (KHT) minden előírt tevékenységhez

Tájépítészet, természetvédelem, kerttervezés
Táj- és kertépítészeti tervek készítése
Tájrendezési tervek készítése

Közlekedés és úttervezés
Közlekedési tanulmányterv
Közlekedési hatástanulmány
Közlekedési engedélyezési és kiviteli tervek

Közműtervezés (víz, gáz, csatorna, villamosenergia)
Közművesítési tanulmányterv
Hírközlési létesítmények elhelyezéséhez szükséges tanulmányterv
Közműveítési kiviteli tervek

Geodézia, földmérés
Geodéziai felmérések
Helyszínrajzok, térrajzok készítése
Tervezési alaptérképek
Esés és lejtésvizsgálatok

Régészet
Kulturális örökségvédelmi hatástanulmányokhoz régészeti munkarész készítése

Térinformatika
Térinformatikai rendszerek kidolgozása

A Tér-T-Rend Kft. elérhetősége: link_extnl-over