Szolgáltatásaink:

Projekttervezés, fejlesztés:
- Stratégiai tervezés, ötletgenerálás, projekttervek,
- Költség-haszon elemzések (CBA),
Fenntarthatósági, Finanszírozási és Üzleti Terv,
- Megvalósíthatósági tanulmányok, megvalósítási ütemterv,
- Előzetes és Végleges Akcióterületi Terv elkészítése,
- Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia elkészítése,
- Integrált Városfejlesztési Stratéga elkészítése,
- A projekt műszaki tartalmának és költségvetésének kialakításában aktív részvétel,
- Társadalmi - gazdasági - műszaki   környezeti és egyéb (ÍNPV,IRR) tanulmányok,
- ex ante értékelés.

Építészeti és műszaki tervezés, energetikai felmérés:
- Az építészeti tervezés szinte teljes spektrumának felölelése,
- Lakóépületek, ipari épületek, kereskedelmi és vendéglátó létesítmények tervezése,
- Műemlék felújítás,
- Épületek energetikai felmérése, energetikai auditálása,
- Meglevő és Tervezett épületek energetikai besorolása,
  a projekt eredményeképp megvalósuló energetikai hatásfok növekedés felmérése,
- Megújuló energia alkalmazása,
- A legkorszerűbb földhős (geotermikus) rendszer (radiális földszondák) létesítése (garantált COP>4,5!),
- Napkollektoros használati melegvíz, napelemes (fotovoltaikus) áramtermelés.

Pályázatok kidolgozása, menedzsmentje:
- Eredmény és Output indikátorok meghatározása,
- A projekt költségvetésének páláyzati előírások szerinti korlátainak betartatása, különös tekintettel
  a projektelemek belső arányára,

- Funkcióelemzés, Kockázatelemzés, SWOT analízis,
- Útvonalterv és mérföldkövek kidolgozása, kapcsolattartás a pályázatot kiíró közreműködő szervezettel,
- Pályázati anyag összeállítása, formai követelmények biztosítása  és határidőre történő beadása,
- Hiánypótlási felszólítások, tisztázó kérdések kezelése,
- Kiegészítő pénzügyi táblázatok, elemzések elkészítése,
- Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) elkészítése,
- Kifizetési kérelmek elkészítése,benyújtása,
- Zárójelentés és Záró kifizetési kérelem elkészítése, benyújtása.

Terület- és településtervezés:
- Település- és városfejlesztési, városrehabilitációs és városközpont fejlesztési koncepciók, stratégiák és programok,
- Regionális, megyei, kistérségi fejlesztési koncepciók, stratégiák, programok,
- Területi és települési tervezés térinformaikai támogatása, digitális térképi ábrázolás,
- Turizmusfejlesztési koncepciók, programok, akciótervek, turisztikai marketing,
- Műszaki-közlekedési infrastruktúra tervezése - fejlesztési koncepciók, programok,
- Környezetvédelmi programok, tervek és tanulmányok,
- Szervezeti tervek, humánerőforrás fejlesztés és projektszervezet.

Közbeszerzés:
A közbeszerzés teljeskörű lebonyolítása, beleértve:

- Közbeszerzési Szabályzat elkészítése önkormányzatok és költségvetési intézmények részére,
- az eljárás becsült értékének meghatározása, javaslattétel a lefolytatandó eljárás fajtájára,

- az ajánlattételi felhívás, és az ajánlatkérési dokumentáció közbeszerzési részének elkészítése,
- a szükséges hirdetmények feladása a Közbeszerzések Tanácsa Elektronikus Hirdetménykezel Rendszerébe,
- az eljárással kapcsolatos valamennyi jegyz könyv, jelenléti ív, kísér levél, öszszegzés elkészítése,
- részvétel a bírálóbizottság munkájában, illetve a bizottság munkájának segítése,
- a szükséges adatszolgáltatás biztosítása, a közbeszerzési eljárás teljes kör lebonyolítása,
- a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos honlapján feltüntetett, regisztrált hivatalos közbeszerzési tanácsadók közreműködésével.

Nyilvánosság biztosítása:
- Az előírás szerinti tájékoztató és emlékeztető  táblák elkészítése,
- A pályázó ill. projekt honlapjának kialakítása, webtárhely és domain név regisztráció,
- Akadálymentesítés (informatikai), Braille tájékoztató feliratok elkészítése,
- Bannerek elkészítése és kihelyezése
- Kövélemény kutatás, az eredmények kiértékelése,

- projekttel kapcsolatos tájékoztató kiadványok elkészítése,
- Projekt marketing és kommunikációs terv,

- Területi- és települési marketing tervek, stratégiák, programok, akciók tervezése,
- Színes marketing kiadványok teljes körű előállítása a tartalomtól a tördelés-szerkesztésen át a nyomdai előkészítésig és kivitelezésig.

Jogi szolgáltatások:
- jogi tanácsadás,
- A projekt előkészítésében közreműködő felekkel való szerződéskötés jogi támogatása,
- Közreműködi Szervezettel a Támogatási Szerződés megkötésének jogi támogatása,
- Szükség esetén a hitelgarancia biztosítókkal történő szerződéskötés jogi támogatása,
- Esélyegyenlőségi Terv elkészítése önkormányzatok és intézmények részére,
- A projekt végrehajtásában, kivitelezésében közreműködő felekkel való szerződéskötés jogi támogatása.