2020 - Várható változások

Pest megyében és Budapesten (Közép Magyarország Régió) a vissza nem térítendő fejlesztési források erős csökkenésével lehet számolni: míg 2007-2013 között több mint 1.700 M EUR, addig 2014-2020 között mintegy 900 M EUR forrás áll rendelkezésre hazai társfinanszírozással együtt ebben a régióban.

A fejlettebb térségekbe kihelyezendő források tekintetében szigorúbb fetételek lesznek. Az EU által meghatározott ún. tematikus célkitűzésekre:
o    1-4. célkitűzésekre (KFI, IKT, KKV, CO2) az ERFA források min. 80%-át, ezen belül a 4. cél-kitűzésre min. az ERFA források 20%-át
o    8-11. célkitűzésekre (foglalkoztatás, társadalmi befogadás, oktatás, intézményfejlesztés) az ESZA források min. 80%-át, ezen belül a 9. célkitűzésre az ESZA források min. 20%-át
o    8-10. célkitűzésekre: a Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) forrásainak min. 45-50%-át
Alacsonyabb társfinanszírozási arány: 85% helyett 50% a maximális EU-s társfinanszírozás (amely arány 10%-ponttal növelhető pénzügyi eszközök, illetve CLLD alkalmazása esetén) Regionális állami támogatásokra vonatkozó kedvezőtlenebb feltételek: 2014. július 1-től a KMR-ben alapvetően tovább csökken a támogatási intenzitás mértéke

Kompenzációs lehetőségek:

Rugalmassági szabály: a KMR területén megvalósuló, de országos jelentőségű, illetve a KMR-en kívüli régiókra is jelentős hatással lévő fejlesztések azonosítása és betervezése az ágazati OP-k forrásai terhére (ERFA források esetén 15%, EMVA esetében 5%, ESZA esetében korlát-lan) - folyamatban

Átcsoportosítás a régiókategóriák között (3%): forrás átcsoportosítása valamely nem a KMR területét érintő ágazati operatív programból - alkalmazása a hazai költségvetést érintő hatásai miatt vizsgálat alatt áll

Regionális támogatási térkép: a 2014-2020 közötti támogatási térkép kialakításakor kijelölhetőek azon területek, amelyek esetében magasabb támogatási intenzitás alkalmazható - a koncepció elkészült, bejelentése folyamatban